Tingimused

Kasutajatingimused

 

Sisukord:

 

 1. Kokkuvõte
 2. Mõisted

iii. Abikõlblikkus

 1. Üldised kohustused ja piirangud
 2. Vahetustingimused
 3. Kliendi tuvastamine ja tehingu tagasipööramise kord

vii. Riskiteadlikkuse avaldus

viii. Intellektuaalomand

 1. Kolmanda osapoole sisu
 2. Klientide kaebuste esitamise kord
 3. Teenuse katkestamine, peatamine ja lõpetamine

xii. Vastutuspiirang, garantiidest lahtiütlemine

xiii. Kohaldatav õigus, vahekohtumenetlus

xiii. Muu

 1. Kokkuvõte
 1.  Sissejuhatus.

1.1 Käesolevad kasutustingimused ja kasutustingimustesse sõnaselgelt lisatud tingimused („Tingimused“) kehtivad sinu ligipääsule Bitnomcis.co veebilehtedele ja mobiilirakendustesse ning nende kasutamisele. Bitnomics.co omanik ja haldaja on Money Flow OÜ (registrikood 14845103, litsentseeritud virtuaalvaluuta teenuse osutamiseks (litsentsi number: FVT000047), registreeritud tegevuskoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/1, 11415, Eesti.

1.2. Kui klikid nupule „loo konto“ või kasutad Teenust, nõustud, et oled õiguslikult seotud käesolevate kasutustingimustega ja kõigi tingimustega, mis on lisatud viitena.

 1.  Abikõlblikkus.

2.1. Bitnomicsi kasutamiseks pead vastama abikõlblikkuse kriteeriumidele. Pead olema täisealine. Mõnedest asukohtadest ei saa Bitnomicsit kasutada.

2.2. Meie teenust kasutades ei tohi tegeleda ebaseadusliku tegevusega.

2.3. Kasutustingimuste rikkumise korral, või juhul, kui sul ei ole teenuse kasutamiseks õigust, võib Bitnomics võib sinu konto ajutiselt või jäädavalt sulgeda.

 1.  Teenindus.

3.1. Bitnomics pakub vahetusteenuseid mitmete fiat-valuutade (näiteks eurod) ja krüptovaluutade (näiteks bitcoinid ja ethereumid) vahel.

 1. Riskid.

4.1. Mis tahes vahetustehingute sooritamine krüptovaluutaturul võib olla riskantne ja potentsiaalselt märkimisväärse kahjumiga.

4.2. Seetõttu peaksid hoolikalt kaaluma, kas teenuse kasutamine on sinu jaoks sobiv, võttes arvesse oma finantsolukorda ja muid asjaolusid.

4.3. Krüptovaluutad on oma olemuselt ettearvamatud ja ebastabiilsed, jäävad selliseks ka lähitulevikus, ning hõlmavad Bitnomicsi kontrolli alt välja jäävate häkkerite, ülekandevigade ja valitsuse sanktsioonide tõttu tekkivaid riske.

4.4. Ära kasuta krüptovahetuseks vahendeid, mille kaotamist sa ei saa endale lubada.

4.5. Bitnomics ei ole veebisait kauplemiseks. Bitnomics ei toeta ega soovita sulle ühtegi kauplemisplatvormi. Bitnomics ei vastuta mis tahes kaotuse ega kahju eest, sealhulgas rahaliste vahendite või kasumi kaotuse eest.

4.6. Palun ära kasuta Teenust, kui te neid riske ei hooma.

 1. Mõisted
 2. Suure algustähega terminid, mida ei ole Tingimustes teisiti määratletud, tähendavad järgmist:

1.1. Krüptovaluuta – BTC, ETH ja mis tahes digitaalne vara, mida saab Teenuse kaudu osta, müüa või vahetada.

1.2. Vahetustasud – Teenusega seoses võetavad tasud, mille määrad ja arvutusmeetodid on sätestatud tasude tabelis.

1.3. Väliskonto tähendab mis tahes finantskontot, mille tegelik omanik oled sina ning mida haldab finantsasutusele kuuluv kolmanda osapoole makseteenus.

1.4. Vääramatu Jõu Sündmus on sündmus, mis ei ole Bitnomicsi kontrolli all, sealhulgas (kuid mitte ainult) plokiahelate rike, tarkvaraseadmete rike, side- või elektrikatkestus, valitsuse tegevus, töövaidlus, õnnetusjuhtum, mäss, ülestõus, sõda, tulekahju, äärmuslikud ilmastikutingimused, maavärin, üleujutus või mis tahes muu põhjus, mis on Bitnomicsi kontrolli alt väljas.

1.5. Vahendid – digitaalne vara, seaduslik maksevahend või fiat-raha.

1.6. Turu Vahetuskurss tähendab valitsevat turu vahetuskurssi, mille määravad kindlaks likviidsuse pakkujad (näiteks kraken.com krüptovahetus).

1.7. Tegelik vahetuskurss – vahetuskurss, mida rakendati vahetustellimuse täitmisel.

1.8. Rahakott tähendab igasugust Krüptoraha aadressi või kontot, mida omatakse, juhitakse või hallatakse väljaspool Teenust.

1.9. Teenus on fiat-raha vahetamine Krüptovaluutaks ja Krüptovaluuta vahetamine fiat-rahaks.

1.10. Ameerika Ühendriigid – Ameerika Ühendriigid, Columbia ringkond ja Ameerika Ühendriikidele kuuluvad saared.

1.11 USA juriidiline isik tähendab järgmist:

(a) Ameerika Ühendriikide kodanik, resident, tühistamatu elamisloaga isik või 8 U.S.C. § 1324b(a)(3) alusel kaitstud isik.

(b) Ameerika Ühendriikide seaduste alusel asutatud korporatsioon või partnerlus.

(c) Ameerika Ühendriikide finantsasutus ja selle Ameerika Ühendriikides asutatud, asuvad või sealt hallatavad sidusettevõtted, filiaalid, kontorid või esindused.

(d) USA kodaniku või residendi kinnisvara.

(e) Usaldusfond, mida haldab USA kodanik, resident, tühistamatu elamisloaga isik, kaitstud isik, äriühing või finantsasutus.

(f) punktis kirjeldatud juriidilise isiku töötaja pensioniprogramm

(b) eelnimetatu, välja arvatud juhul, kui tegemist on välisriigi töötaja programmiga.

(g) väljaspool Ameerika Ühendriike asutatud või sealt hallatav juriidiline isik, milles USA juriidiline isik:

 1. Omab hääleõiguse või üksuse väärtuse alusel 50% või suuremat omakapitali osalust.
 2. Omab üksuse juhatuses enamust kohtadest või liikmelisusest.
 3. Juhib, volitab või kontrollib muul viisil juriidilise isiku tegevust, otsuseid või toiminguid.

iii. Abikõlblikkus

 1. Bitnomics ei pruugi teha Teenust kättesaadavaks kõigil turgudel ja kõigis jurisdiktsioonides.
 2. Kui oled USA juriidiline isik (vt „Mõisted“), ei ole sul õigust kasutada ühtegi Teenust.
 3. Kinnitad ja garanteerid, et sa:

(a) oled siduva lepingu sõlmimiseks vajalikus vanuses; oled 18-aastane või vanem (ja sinu jurisdiktsiooni järgi vähemalt täisealine);

(b) sul on täielik õigus ja volitus sõlmida käesolev leping ning seda tehes ei riku sa ühtegi muud lepingut, mille osaline sa oled;

(c) ei kasuta meie Teenust, kui sinu riigis kehtivad seadused keelavad sul seda teha käesolevate Tingimustega kooskõlas;

(d) ei asu üheski riigis, mille suhtes Ameerika Ühendriigid on kehtestanud kaupade või teenuste embargo, ega ole selle riigi kodanik või elanik;

(e) sinu suhtes ei ole varem rakendatud meie Teenuse peatamist või sinu Teenusest eemaldamist;

 1. Kui registreerid end Teenuse kasutajaks juriidilise isiku nimel, kinnitad ja garanteerid, et (a) selline juriidiline isik on nõuetekohaselt hallatud ja eksisteerib õiguspäraselt selles jurisdiktsioonis kohaldatavate seaduste kohaselt, kus ta on hallatud, ning (b) juriidiline isik on sind nõuetekohaselt volitanud enda nimel tegutsema.
 2. Bitnomics võib seada tingimusi sinu juurdepääsule või jätkuvale juurdepääsule Teenusele, kehtestades selleks abikõlblikkuse nõudeid.
 3. Bitnomics võib nõuda sinult tõestust, et vastad jätkuvalt abikõlblikkuse nõuetele.

 

 1. Üldised kohustused ja piirangud
 1. Sissejuhatus.

1.1. Bitnomicsi veebilehe kasutajatele kehtivad käesolevad kasutustingimused.

1.2. Kasutades mõnda allpool määratletud teenust (Teenus), kinnitad, et oled lugenud, mõistnud ja nõustunud käesolevate kasutustingimustega, mida aeg-ajalt ajakohastatakse ja muudetakse. Kui sa ei nõustu käesolevate kasutustingimustega, on teenustele juurdepääs ja nende kasutamine sinu jaoks keelatud.

 

1.3. Teenust võivad kasutada ainult need inimesed, kellel on selleks õigus. Iga isik, kes kasutab veebilehte hoolimata sellest, et tal ei ole selleks õigust, rikub Kasutustingimusi.

1.4. Käesolevad Kasutustingimused ja põhikiri moodustavad kogu lepingu ja kokkuleppe kõigi teenuste kasutamise suhtes.

 1. Bitnomicsi konto.

2.1. Ühel Teenuse kasutajal võib olla vaid üks Bitnomicsi konto.

2.2. Bitnomicsi konto loomisel nõustud järgnevaga:

(a) täpse, ajakohase ja tõese teabe edastamine;

(b) tugeva parooli loomine, mida sa ei kasuta teistes võrguteenustes;

(c) konto turvalisuse säilitamine, sh oma salasõna mitte jagamine kolmandate isikutega;

(d) Bitnomicsi viivitamatu teavitamine, kui avastad oma kontol mis tahes kahtlaseid tegevusi;

(e) kõigi sinu kontol toimuvate tegevuste eest vastutuse võtmine.

 1. Raha kandmine Bitnomicsi kontole.

3.1. Raha võib kanda üle Väliskontolt, mille omanik oled sina ise. See hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, makseteenuste kontosid, finantsasutuse hallatavaid hoiu- või arvelduskontosid või digitaalse vara kontosid.

3.2. Väliskontot võib kasutada raha sissemaksmiseks Bitnomicsi kontole või raha väljavõtmiseks Bitnomicsi kontolt.

3.3. Väliskonto peab vastama kõigile regulatiivsetele rahapesu tõkestamise / kliendi tuvastamise nõuetele.

3.4. Raha võid sisse maksta ka krediitkaardi abil. Kui kannad oma Bitnomicsi kontole raha krediitkaardiga, kinnitad, et oled käesolevaid kasutustingimusi lugenud ja mõistnud ning nõustud nendega. Sinu krediitkaardimakse võib viibida või see võidakse tagasi lükata.

3.5. Sinu krediitkaardiettevõte või kolmandast osapoolest töötleja võib sinu krediitkaardimakse tagasi lükata. Bitnomics ei vastuta mis tahes kahjude, tasude või maksude eest, mis on seotud sinu krediitkaardi kasutamisega.

3.6. Lisaks meie kasutustingimustele kehtivad krediitkaardi kasutamisele sinu krediitkaardilepingus sätestatud tingimused, sealhulgas lisatasud.

3.7. Tehingu tagasipööramise korral lasub sinul vastutus kõigi tagasipööramisest tulenevate kulude ja tasude eest. Annad Bitnomicsile volituse maha arvata tagastamisega seotud kulud ja tasud otse sinu vahenditest, ilma sellest ette teatamata.

 1. Kommunikatsioon.

4.1. Nõustud saama elektrooniliselt kõiki teateid, lepinguid, dokumente, kviitungeid, teateid, maksuvorme ja avaldusi, mida Bitnomics pakub seoses teenuse ja sinu Bitnomicsi kontoga.

4.2. Nõustud, et Bitnomics võib sulle neid teateid edastada, postitades teateid Teenuse kaudu veebilehtedele, saates neid sinu antud e-posti aadressile ning saates tekstisõnumeid mobiilinumbrile. Rakenduda võivad operaatori sõnumi- või andmeedastustasud või muud tasud.

4.3. Elektroonilistele teadetele juurdepääsuks on vaja kasutada internetiühendusega arvutit, millel on ajakohane veebilehitseja ja PDF-failide lugemiseks vajalik tarkvara.

4.4. Sinu Bitnomicsi kontol peab olema kasutusel olev e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress. Annad selleks nõusoleku, kui Bitnomics sulle elektroonilisi teateid saadab. Võib juhtuda, et teated ei jõua sinuni, sest andmed on valed või aegunud, sinu teenusepakkuja on need blokeerinud või on teadete vastuvõtmine muul põhjusel takistatud. Sellisel juhul loetakse teade Bitnomicsi poolt edastatuks, olenemata sellest, kas teada jõudis sinuni või mitte.

4.5. Kui sinu e-posti aadress või telefoninumber muutub kehtetuks, nii et sulle saadetud elektroonilised teated meile tagasi saadetakse, võib Bitnomics sinu kasutaja mitteaktiivseks lugeda.

4.6. Võid tühistada oma nõusoleku elektrooniliste teadete saamiseks, saates Bitnomicsi klienditoele tühistamisteate. Sel juhul võib Bitnomics sinu Teenuse kasutamise peatada või lõpetada.

4.7. Kui peaksid pärast elektroonilise kommunikatsiooni saamise nõusoleku tagasivõtmist soovima paberkoopiat varasemalt toimunud kommunikatsioonist, võid taotleda koopiat, võttes ühendust Bitnomicsi klienditoega. Bitnomics võtab selle eest töötlemistasu 0.30 eurot lehekülje kohta, pluss saatmiskulud. Pead esitama oma kehtiva füüsilise postiaadressi.

 1. Suhte olemus.

5.1. Sinu ja Bitnomicsi vaheline suhe on sõltumatu.

5.2. Mitte miski käesolevas dokumendis sisalduv ei anna alust ühegi teistsuguse suhte tekkimiseks. Bitnomics ei tegutse sinu esindaja, nõustaja, maakleri, kaupleja, vahendaja ega mis tahes usaldusisikuna.

5.3. Sulle edastatud teave ei kuulu tõlgendamisele mis tahes nõuandena mis tahes tegevuse sooritamiseks või sellest hoidumiseks.

 1. Maksud.

6.1. Sinul lasub täielik vastutus kindlaks teha, kas Teenuse abil sooritatud tehingutele rakenduvad maksud.

6.2. Maksudest asjakohasele maksuhaldurile teatamise ja maksude maksmise kohustus lasub täielikult sinul.

6.3. Bitnomics ei vastuta selle eest, et kindlaks määrata, kas sinu tehingutele kohaldatakse makse.

 1. Õiglane kasutamine.

7.1. Teenust kasutades nõustud, et ei riku ühtegi seadust, lepingut, intellektuaalse omandi või muud kolmanda osapoole õigust ega pane toime õigusvastast tegu, kuritegu või süütegu. Sinul lasub ainuisikuline vastutus oma tegevuste eest meie Teenuse kasutamise ajal.

7.2. Ilma eelmainitu üldisust piiramata nõustud, et ei kasuta Teenust viisil, mis võib häirida, katkestada, negatiivselt mõjutada või pärssida teisi kasutajaid Teenust täiel määral kasutamast, või viisil, mis võib kahjustada, peatada, ülekoormata või nõrgendada Teenuse toimimist.

7.3. Nõustud, et ei kasuta Teenust selleks, et maksta ebaseaduslike hasartmängude, rahapesu, terrorismi rahastamise, pettuse või muu ebaseadusliku tegevuse eest, ei toeta neid tegevusi ega osale neis muul viisil.

7.4. Nõustud, et ei kasuta ühtegi robotit, ämblikku, roomajat, kaabitsat või muud automatiseeritud vahendit või liidest, mida ei paku Bitnomics, et Teenusele ligi pääseda või andmeid välja võtta.

7.5. Nõustud sellega, et ei kasuta ega püüa kasutada teise kasutaja kontot.

 

7.6. Nõustud, et ei püüa kõrvale hoida ühestki sisufiltreerimistehnikast ega pääseda ligi ühelegi teenusele või Teenuse alale, millele sul ei ole juurdepääsuõigust.

7.7. Nõustud, et ei arenda kolmanda osapoole rakendusi, mis Teenusega suhtlevad.

7.8. Nõustud, et ei kasuta Teenust vale, ebatäpse või eksitava teabe edastamiseks.

7.9. Nõustud, et te ei kasuta Teenust selleks, et julgustada või õhutada kolmandaid isikuid osalema üheski ülaltoodud tegevuses.

 1. Väljanõudmata vara.

8.1. Kui pärast piisavat aega ebaaktiivsust ei suuda Bitnomics mingil põhjusel tagastada sinu rahalisi vahendeid sinu Väliskontole, võib Bitnomics vastavalt kehtivatele väljanõudmata vara seadustele nendest vahenditest teatada ja need välja maksta.

 1. Vahetustingimused.
 1. Teenuse määratlus.

Kui esitad vahetustellimuse Teenuse liidese kaudu, annad Bitnomicsile loa teostada vahetustehing vastavalt olukorrale ning maha arvama kõik kohaldatavad tasud.

 1. Teabe täpsus.

2.1. Pead esitama kogu nõutud teabe vastavalt ekraanil esitatud juhistele.

2.2. Kinnitad ja garanteerid, et kõik sinu poolt esitatud andmed on täpsed ja täielikud.

 1. Piirangud.

3.1. Bitnomics võib igal ajal ja äriühingu omal äranägemisel keelduda mis tahes esitatud tehingukorraldusest, kehtestada piiranguid tehingusummale või kehtestada mis tahes muid tingimusi või piiranguid Teenuse kasutamisele.

 1. Tehingutasud.

4.1. Teenust kasutades nõustud maksma Bitnomicsile tasu vahetuste ja mis tahes tehingute eest, mis on sooritatud Teenuse abil. Võime tasusid aeg-ajalt muuta.

4.2. Lisaks meie rakendatud tasudele võib sinu Väliskonto haldaja rakendada tasusid seoses Väliskonto kasutamisega. Sinu Väliskonto haldaja kehtestatud tasud ei kajastu Bitnomicsi esitatud tehinguandmetes. Sinul lasub ainuisikuline vastutus Väliskonto haldaja kehtestatud tasude maksmise eest.

4.3. Kui kasutad Teenust, volitad Bitnomicsi või määratud maksetöötleja võtma või maha arvama sinu Vahenditest mis tahes kohaldatavad tasud, mis on seotud Teenuse kasutamisel sooritatud tehingutega.

4.4. Teenuse eest võetakse tasusid tasumäärade ja arvutusmeetodite kohaselt, mis on sätestatud tasude tabelis. Kui käesolevate kasutustingimuste alusel makstavad Vahetustasud ületavad mis tahes ajal ja mis tahes põhjusel kohaldatava õiguse kohaselt lubatud maksimummäärasid, lepivad pooled kokku, et Vahetustasusid vähendatakse automaatselt maksimummääradeni, mis on lubatud kohaldatava õiguse kohaselt.

4.5. Kui jätad Bitnomicsile tasud, komisjonitasud, lõivud või muud kulud maksmata, võib Bitnomics igal ajal ja äriühingu enda äranägemisel keelduda mis tahes esitatud tehingukorraldusest, kehtestada piiranguid tehingu summale või kehtestada mis tahes muid tingimusi või piiranguid Teenuse sinupoolsele kasutamisele.

4.6. Kui jätad tasud või muud Bitnomicsile käesolevate kasutustingimuste alusel võlgnetavad summad maksmata kauemaks kui 60 päevaks, rakendab Bitnomics sulle intressimäära 1% kuus ja/või kohaldatava seadusega lubatud maksimaalse protsendi, et katta Bitnomicsi saamata jäänud tulu ja makse sissenõudmisega seotud kulud.

 1. Vahetuskurss.

5.1. Bitnomics püüab tehingu teostada kehtiva turukursi alusel või selle lähedal, vastavalt likviidsuse pakkujate poolt kindlaks määratud kurssidele (näiteks kraken.com krüptovaluutavahetus), kui see on Bitnomicsi jaoks äriliselt mõistlik.

5.2. Teadvustad, et tegelik vahetuskurss võib erineda valdavatest vahetuskurssidest.

5.3. Teadvustad, et mis tahes digitaalsete varade või seadusliku maksevahendi turu volatiilsuse ajal võib tegelik vahetuskurss erineda sinu vahetustellimuse ajal kehtivast valdavast vahetuskursist.

5.4. Bitnomics teeb äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et täita vahetustellimused nii kiiresti kui võimalik ja vastavalt olukorrale ning kuni viis (5) päeva pärast kuupäeva, mil esitasid vahetustellimuse ning läbisid täieliku KYC-tõendamisprotsessi.

 1. Makse Väliskontolt.

6.1. Krüptovaluuta ostmiseks võib kasutada vaid Bitnomicsi määratletud makseviise. Vahetustellimuse esitamisega kinnitad ja garanteerid, et sul on määratud makseviisi kasutamiseks õigus, ning volitad Bitnomicsi või meie maksetöötleja sinu määratud makseviisi kasutama.

6.2. Kui makseviis on kehtetu või vastuvõetamatu, võidakse teie vahetustellimus peatada või tühistada.

 1. Teenuse katkemine.

7.1. Kui Teenuse osutamisel, vahetustellimuse kinnituses, tellimuse töötlemisel või muus etapis esineb viga, jätab Bitnomics endale õiguse viga parandada ja sinu ostutehingut vastavalt muuta, või ostu tühistada ja pärast kohaldatavate tasude mahaarvamist saadud summa tagastada.

7.2. Turuhäirete või Vääramatu Jõu sündmuse korral (vaata ülaltoodud Mõisteid), näiteks plokiahela rikke korral, võib Bitnomics peatada ligipääsu Teenusele.

7.3. Teadvustad, et pärast mis tahes sellist sündmust võivad turul valitsevad vahetuskursid erineda enne sellist sündmust kehtinud kurssidest.

 1. Tehingukorralduse tühistamine.

8.1. Tellimusvormi kaudu algatatud tellimuse saab tühistada ainult juhul, kui tühistamine toimub enne seda, kui Bitnomics on jõudnud tehingu täita.

8.2. Kui teie tellimus on juba täidetud, ei saa te muuta ega tühistada Bitnomicsile antud luba tehingu lõpule viimiseks.

8.3. Kui tellimus on täidetud osaliselt, võib tühistada tellimuse täitmata jäänud osa.

8.4. Kui tellimust ei ole võimalik täita ebapiisavate rahaliste vahendite tõttu, võib Bitnomics tühistada kogu tellimuse või täita tellimuse osaliselt, kasutades selleks olemasolevaid vahendeid.

 1. Tagasimakseid ei tehta.

9.1. Kõik vahetustehingud ning krüptovaluuta müük ja ostmine Teenuse kaudu on lõplikud.

9.2. Bitnomics ei võta vastu tagastusi ega tee tagasimakseid, välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt sätestatud käesolevates kasutustingimustes.

 

 1. Kliendi tuvastamine ja tehingu tagasipööramise kord
 1. Vastavalt regulatiivsetele juhistele on Teenuse kasutamise vajalikuks tingimuseks kliendi tuvastamise tõendamisprotsessi edukas läbimine.

Dokumendid ja meediafailid laaditakse üles teie Bitnomicsi kontole ning neid säilitatakse kooskõlas Bitnomicsi privaatsuseeskirjaga.

 1. Edukas kliendi tuvastamise tõendamisprotsess võimaldab kliendil kasutada Teenust ning laseb meil täita kliendi vahetustellimuse vastavalt klauslile V.5.4.
 2. Nõutavad dokumendid ja meediafailid võivad sisaldada muu hulgas, kuid mitte ainult, järgmist:

3.1. kuni 15 000 euro suuruste tehingute puhul:

 1. a) kehtiv isikutunnistus;
 2. b) hiljutine kommunaalteenuste arve;
 3. c) videokõne (Bitnomicsi korra kohaselt).

3.2. Täiendavad dokumendid 15 000 kuni 50 000 euro suuruste tehingute puhul:

 1. a) vahendite päritolu vorm;
 2. b) videokinnitus;
 3. c) videokõne.
 1. Kui kasutaja keeldub mingil põhjusel nimetatud kliendi tuvastamise tõendamisprotsessi täitmisest, peab kasutaja:

4.1. Teavitama Bitnomicsit kirjalikult kliendi tuvastamise protsessi täitmisest keeldumisest, kirjutades Bitnomicsi klienditeenindusele.

4.2. Esitama kehtiva konto/rahakoti tehingu tagasipööramiseks. Bitnomics algatab seejärel tehingu tagasipööramise. Kasutaja raha tagastatakse kasutaja kontole/rahakotti viis (5) päeva pärast kuupäeva, mil kasutaja esitas kliendi tuvastamise protsessi täitmisest keeldumise avalduse.

 1. Kui Bitnomics keeldub kliendi tuvastamise protsessist tulenevalt kasutajale teenuste osutamisest rahapesu tõkestamise korra tõttu, nõuetele vastavuse direktiivi alusel või mis tahes muul põhjusel, algatab Bitnomics tehingu tagasipööramise. Kasutaja raha tagastatakse kasutaja kontole/rahakotti kuni viie (5) päeva jooksul alates kuupäevast, mil kasutaja esitas vahetustellimuse.

vii. Riskiteadlikkuse avaldus.

 1. Teenust kasutades nõustud, et kasutad seda omal vastutusel.
 2. Pane tähele, et käesolevas lühikeses avalduses ei ole võimalik avalikustada kõiki krüptorahaturuga seotud riske
 3. Kõik krüptovaluutaga seotud tehingud on seotud suure riskiga ja võimalusega märkimisväärseks kahjumiks.

Seetõttu peaksid hoolikalt kaaluma, kas teenuse kasutamine on sinu jaoks sobiv, võttes arvesse oma finantsolukorda ja muid asjaolusid.

 1. Bitnomics ega ükski selle esindaja või töötaja ei ole investeerimis- või kauplemisnõustaja.
 2. Teenust kasutades teadvustad, et krüptovaluutad on oma olemuselt ettearvamatud ja ebastabiilsed ning jäävad selliseks ka lähitulevikus.
 3. Krüptovaluutaga kaasnevad Bitnomicsi kontrolli alt väljas olevad riskid, mis on seotud häkkimiste, ülekandevigade ja valitsuse sanktsioonidega.
 4. Bitnomics ei vastuta kõigi krüptoraha turgudele omaste teadaolevate või tundmatute riskide kommunikeerimise, ennetamise või tuvastamise eest.
 5. Enne krüptovaluutaga seotud tehingute sooritamist pead hoolikalt kaaluma oma võimeid, kogemuste taset ja riskitaluvust.
 6. Ära kasuta krüptovahetuseks vahendeid, mille kaotamist sa ei saa endale lubada.
 7. Bitnomics ei ole veebisait kauplemiseks. Bitnomics ei toeta ega soovita sulle ühtegi kauplemisplatvormi. Lisaks tunnistad, et internetipõhiste kauplemissüsteemide kasutamisega kaasnevad riskid. Bitnomics ei vastuta mis tahes kaotuse ega kahju eest, sealhulgas rahaliste vahendite või kasumi kaotuse eest.
 8. Tunnistad, et internetipõhise vahetusteenuse kasutamisega kaasnevad riskid, näiteks riist- või tarkvararikked ja internetiühenduse katkemine. Tunnistad, et Bitnomics ei vastuta mis tahes häirete, vigade, viivituste või sidekatkestuste eest, mida võid Teenuse kasutamisel kogeda, olenemata sellest, mis need on põhjustatud.
 9. Krüptovaluutad kujutavad endast kiiresti muutuvat ja ettearvamatut keskkonda, kus on lõputu hulk muutujaid ja tegureid, mis ei ole sinu või Bitnomicsi kontrolli all. Igal hetkel tekivad uued riskid, mis tekitavad tururiski ja ebakindlust. Bitnomics ei vastuta kõigi krüptoraha turgudele omaste teadaolevate või tundmatute riskide kommunikeerimise, ennetamise või tuvastamise eest.
 10. Mõned tegurid, mis võivad põhjustada negatiivseid tulemusi, on järgmised: turu volatiilsus, valitsuse eeskirjad ja regulatsioonid, häkkimised ja turvarikkumised, mille tagajärjel varastatakse vahendeid, hinnamanipulatsioonid ning üldised majandus- või turutingimused.
 11. Risk tähendab võimalust puutuda kokku kaotusega. Kinnitad, et ehkki see tundub ebatõenäoline, on olemas reaalne võimalus riskiks, mis võib kaasa tuua sinu ressursside täieliku kaotuse.
 12. Teatud turutingimustes võib turg jõuda päevase hinnakõikumise piirini või ebapiisavasse likviidsusesse, millisel juhul võib sinu vahetustellimuse täitmine olla võimatu.

viii. Intellektuaalomand

 1. Intellektuaalomandi õigused

1.1. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused kogu veebilehel leiduvale Teenusega seotud sisule ja muudele materjalidele Bitnomicsile õigusega kuuluv omand, mis on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seaduste ja muude intellektuaalomandi õiguste seadustega.

1.2. Sisu ja materjalide alla võivad kuuluda ka Bitnomicsi logo, kujundus, tekstid, graafika, pildid, teave, andmed, tarkvara, failid ning nende valik ja paigutus.

1.3. Bitnomics ei luba kasutada oma sisu ja materjale muudel kui selleks ette nähtud eesmärkidel.

1.4. Bitnomics annab sulle piiratud, mitteeksklusiivse ja all-litsentseerimatu litsentsi juurdepääsuks Bitnomicsi sisule ja materjalidele ning nende kasutamiseks isiklikel või ärisisestel eesmärkidel.

 

1.5. Niisugune litsents ei luba sisu või materjalide edasimüüki. See keelab sisu või materjalide levitamise, avaliku esitamise või näitamise, muutmise või muul viisil tuletatud kasutamise.

1.6. Teenust või äriühingut mis tahes viisil puudutavad ettepanekud, ideed või muud materjalid, mis on esitatud kirjavahetuse teel klienditoega, meie Teenuse kaudu postitades või muul viisil, on Bitnomicsi intellektuaalomand.

1.7. Bitnomics omab ainuõigust mis tahes teabele, mis on esitatud teenuse muutmiseks või parandamiseks mõeldud ettepanekute, ideede või tagasisidena. Niisugused ettepanekud on mittekonfidentsiaalsed ning muutuvad Bitnomicsi ainuomandiks.

1.8. Bitnomicsil on õigus tagasisidet mis tahes eesmärgil piiramatult kasutada ja levitada, olgu see siis kaubanduslikul või muul põhjusel, ilma sind tunnustamata või seda sulle hüvitamata. Loobud kõigist õigustest, mis sul võivad ettepanekute, ideede või tagasiside suhtes olla, sealhulgas autoriõigustest ja moraalsetest õigustest.

1.9. Bitnomics jätab endale õiguse avaldada sinu identiteedi mis tahes kolmandatele isikutele, kes väidavad, et teie postitatud sisu rikub nende intellektuaalomandi privaatsusõigusi.

 1. Kaubamärgid.

2.1. „Bitnomics“ ja Bitnomicsi logo on Bitnomicsi kaubamärgid, mida ei tohi ei täielikult ega ka osaliselt kopeerida, jäljendada ega kasutada ilma Bitnomicsi eelneva kirjaliku loata.

2.2. Ilma eelneva kirjaliku loata ei ole lubatud kasutada ühtegi Bitnomicsi kaubamärki, teenuse- või tootenime.

2.3. Ülalnimetatud kasutamine hõlmab ka metasilte või varjatud tekste, mis kasutavad Bitnomicsi kaubamärke või teenuse- või tootenimesid.

2.4. Bitnomicsi Veebilehe ja Teenuse välimus, sealhulgas kõik lehekülje päised, kohandatud graafika, nupuikoonid ja skriptid, on Bitnomicsi teenindusmärk, kaubamärk ja/või turuvälimus, mida ei tohi ilma eelneva kirjaliku loata ei täielikult ega osaliselt kopeerida, jäljendada ega kasutada.

2.5. Kõik muud Teenuses mainitud kaubamärgid, registreeritud kaubamärgid, tootenimed ja äriühingute nimed või logod on nende omanike omandid. Viited mis tahes toodetele, teenustele, protsessidele või muule teabele nimega, kaubamärgiga või muul viisil ei hõlma ega tähenda Bitnomicsi poolset heakskiitu, sponsorlust või soovitust.

 1. Kolmandate osapoolte sisu.
 1. Teenust kasutades võid näha kolmandate osapoolte pakutavat sisu, sealhulgas linke nende osapoolte veebilehtedele. Sinna alla kuuluvad ka näiteks, kuid mitte ainult, Facebooki lingid.
 2. Bitnomics ei kontrolli, toeta ega võta omaks kolmandate osapoole sisu ning ei vastuta selle sisu eest. Sinna alla kuulub ka eksitav, ebatäielik, ekslik, solvav, ebasünnis või muul moel taunitav materjal.
 3. Bitnomics ei vastuta mis tahes kaotuse või kahju eest, mis on tekkinud mis tahes tehingutest kolmandate osapooltega.
 4. Kolmandate osapoolte sisuga suhtlemine ja selle kasutamine toimub sinu omal vastutusel.
 1. Klientide kaebuste esitamise kord.

 

 1. Üldised märkused.

1.1. Bitnomics on pühendunud kõrgele teenindustasemele ja klientide rahulolule.

1.2. Kaebusena võib registreerida mis tahes rahulolematust Teenustega, tagasisidet või kliendi arvamuse avaldamist. Vaata allpool olevaid juhiseid.

1.3. Bitnomics on võtnud endale kohustuse kohelda sind lugupidavalt ja läbipaistvalt, käsitleda kaebust õiglaselt ning vastata kiiresti.

1.4. Vastus peab olema võimalikult konstruktiivne ning sisaldama võimaluse korral selgitusi ja põhjendusi.

 1. Kuidas kaebust registreerida?

2.1. Kirjuta kaebusesse identifitseeriv teave enda ja tehingu kohta, mille kohta kaebuse esitad. Identifitseeriv teave võib sisalda:

2.1.1. Sinu Bitnomicsi kontonumbrit.

2.1.2. Täisnime ja aadressi, mille esitasid konto registreerimisel.

2.1.3. Tehingu number.

2.2. Saada oma kaebus e-posti aadressile [email protected]. Palun märgi teemalahtrisse „kaebus“.

2.3. Telefoni teel kaebuse esitamiseks helista +3726682675.

2.4. Tavapostiga kaebust saates kirjuta aadressile: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/1, 11415, Estonia.

 1. Esimene etapp: kaebuse uurimine.

3.1. Kaebuse esitajat teavitatakse kaebuse käigust ning uurimise ja lahenduse eeldatavast tähtajast e-kirja teel kahe tööpäeva jooksul. Meie töötajad vaatavad kaebuse läbi 14 tööpäeva jooksul pärast kaebuse kätte saamist.

3.2. Äriühingu vastus edastatakse kaebuse esitajale e-posti või tähitud posti teel.

3.3. Erilistel asjaoludel võib äriühing lisada eelpool nimetatud uurimisperioodile 10 päeva. Viivituse põhjusest antakse kaebuse esitajale teada.

 1. Teine etapp: juhatajapoolne läbivaatamine.

4.1. Kui sa ei ole esimeses etapis saadud äriühingu vastusega rahul, võid taotleda kaebuse täiendavat juhatajapoolset läbivaatamist.

4.2. Saada kaebus uuesti aadressil [email protected] või tavapostiga aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/1, 11415, Estonia. Palun märgi teemalahtrisse „kaebus juhatajale“.

4.3. Palun selgita, miks sind ei rahuldanud esimeses etapis saadud vastus. Esita identifitseeriv teave, mida äriühing võib vajada sinu tuvastamiseks: nimi ja aadress, sinu Bitnomicsi konto number ja/või selle tehingu number, mille kohta sul on tagasisidet, küsimusi või kaebusi, samuti esimesest etapist saadud ametlik uurimistulemus ja lahendus. Ilma eeltoodud teabeta ei edastata kaebust teise etappi.

4.4. Juhataja vaatab 14 tööpäeva jooksul läbi kaebuse ja sellele esimeses etapis antud vastuse. Võimaluse korral uuritakse ja lahendatakse teises etapis kaebusi või edasikaebamisi 14 tööpäeva jooksul alates saabumise päevast. Kui seda ei ole võimalik selle aja jooksul teha, teavitatakse sind põhjusest ning antakse uus tähtaeg lahenduse leidmiseks. Uus tähtaeg võib olla kuni 10 tööpäeva pärast.

 1. Kolmas etapp: vahekohtumenetlus.

5.1. Kui esimeses ja teises etapis saadud lahendus sind endiselt ei rahulda, on sul võimalik taotleda vahekohtumenetluse algatamist.

5.2. Lisateavet vahekohtumenetluse taotlemise kohta vaata klauslist xiii.

 1. Teenuse katkestamine, peatamine ja lõpetamine.
 1. Bitnomics võib omal äranägemisel, ilma kliendi ees vastutust kandmata, igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta ajutiselt või alaliselt katkestada juurdepääsu mis tahes Bitnomicsi teenusele.
 2. Kui klient rikub käesolevate kasutustingimuste sätteid, kui esineb vääramatu jõud või mõni muu sündmus, mis muudab Bitnomicsi jaoks teenuse osutamise äriliselt ebamõistlikuks, võib Bitnomics oma äranägemise järgi, ilma kliendi ees vastutust kandmata ning ilma eelneva etteteatamiseta peatada kliendi juurdepääsu teenusele.
 3. Sellise juhtumi korral võib Bitnomics lõpetada sinu juurdepääsu Teenusele, deaktiveerida sinu konto ja kustutada kogu sellega seotud teabe.
 4. Konto kustutamise korral püüab Bitnomics sulle tagastada kõik sinu kontol olevad vahendid pärast tasumisele kuuluvate tasude mahaarvamist.

xii. Vastutuspiirang, garantiidest lahtiütlemine

 1. Vastutuse piirang.

1.1. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, ei vastuta Bitnomics, selle varustajad, teenusepakkujad, juhid, liikmed, töötajad või esindajad mingil juhul eriliste, kaudsete, Teenusest tulenenud kahjude või mis tahes muude kahjude eest, mis on tulenenud meie teenuste kasutamisest, võimetusest neid kasutada või on teenuste kasutamisega kuidagi seotud. Selliste kahjude alla kuuluvad muuhulgas, kuid mitte ainult: võimetus vara kasutada, tulu kaotus või andmete kaotus, olenemata sellest, kas tegemist oli lepingus sätestatud tegevuse, õiguserikkumise, hooletuse või muu põhjusega. Sealhulgas ei vastuta Bitnomics mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud või tulenenud muu hulgas, kuid mitte ainult, sellest, et kasutaja tugineb Bitnomicsilt saadud teabele, või mis tuleneb vigadest, puudustest, katkestustest, failide või teabe kustutamisest või kadumisest, vigadest, defektidest, viirustest, viivitustest toimimises või andmeedastuses või mis tahes toimimishäiretest, olenemata sellest, kas need tulenevad vääramatu jõu sündmusest, sidekatkestusest, vargusest, hävitamistest või loata juurdepääsust dokumentidele, programmidele või teenustele.

1.2. Maksimaalses kohaldatava õiguse lubatud ulatuses ei saa Bitnomicsi koguvastutus, sealhulgas äriühingu varustajate, teenusepakkujate, juhtide, liikmete, töötajate või esindajate vastutus, mingil juhul ületada sinu poolt Bitnomicsile makstud tasusid nende 12 kuu jooksul, mis vahetult eelnevad sellise vastutuse aluseks oleva nõude esitamise kuupäevale. Niisugune vastutuse piirang kehtib sõltumata sellest, kas vastutus on seotud lepingus sätestatud tegevuse, õiguserikkumise, aktiivse või passiivse hooletusega, tuleneb Bitnomicsi Teenuse kasutamisest või võimetusest seda kasutada, või on seotud käesolevate kasutustingimustega.

 1. Hüvitis.

2.1. Nõustud kaitsma, hüvitama ja hoidma Bitnomicsit, selle direktoreid, liikmeid, töötajaid, agente, ametnikke ja sidusettevõtjaid mis tahes nõudmise, nõude, hagi, kahju, kaotuse, kulu või kulutuse (sealhulgas mõistliku advokaaditasu eest) mis tulenevad või on seotud sinupoolse Teenuse kasutamise või sellega seotud käitumisega, kasutustingimuste rikkumise või mis tahes muu üksuse õiguste rikkumisega.

 

 1. Garantiidest lahtiütlemine.

 

3.1. Bitnomics pakub teenuseid „nii nagu on“ ja „nii nagu on saadaval“ põhimõttel.

 

3.2. Bitnomics ütleb selgesõnaliselt lahti ja sina loobud igasugustest otsestest ja kaudsetest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsetest garantiidest turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse, omandiõiguse ja õiguste rikkumise puudumise kohta ning sisalduva teabe, sisu ja materjalide kohta.

3.3. Teave, mida Bitnomicsi teenuste kaudu säilitate või edastate, võib pöördumatult kaduda, kahjustuda või ajutiselt kättesaamatu olla ning seda mitmetel põhjustel, sealhulgas, kuid mitte ainult: tarkvararikked, muudatused protokollis, vääramatu jõu sündmused, teenusetõkestusrünnakud, hooldustööd või muud põhjused. Teadvustad ülaltoodud riski ja kinnitad, et oled ainuisikuliselt vastutav mis tahes teabe varundamise eest, mida Teenuse kaudu salvestad või edastad.

 

xiii. Kohaldatav õigus, vahekohtumenetlus.

 1. Kohtualluvus.

1.1. Käesolevaid kasutustingimusi reguleeritakse, tõlgendatakse ja jõustatakse Eesti seaduste kohaselt, ilma kollisioonipõhimõtteid rakendamata.

 1. Vahekohtumenetlus.

2.1. Sina ja Bitnomics nõustute lahendama vahekohtumenetluse abil kõik käesolevatest kasutustingimustest tulenevad vaidlused, välja arvatud vaidlused, milles kumbki pool taotleb õiguskaitset autoriõiguste, kaubamärkide, ärinimede, logode, ärisaladuste või patentide väidetava ebaseadusliku kasutamise eest. Vahekohtumenetlus hoiab ära kohtusse pöördumise või vandekohtumenetluse. Sina ja Bitnomics nõustute teineteist kirjalikult teavitama mis tahes vaidlusest kolmekümne (30) päeva jooksul alates selle tekkimisest.

2.2. Sina ja Bitnomics nõustute, et kõik kasutustingimustest või nende rikkumisest tulenevad või nendega seotud vastuolud, nõuded või vaidlused lahendatakse eranditult ja ainult siduva vahekohtumenetluse teel Tallinnas, Eestis.

2.3. Selline vahekohtumenetlus viiakse läbi vastavalt sel ajal kehtivatele õigusaktidele. Kui käesolev vahekohtumenetluse klausel ei ole mingil põhjusel kohaldatav, siis kumbki pool (a) loobub käesolevaga tühistamatult ja suurimal kohaldatava õigusega lubatud määral igasugusest õigusest pöörduda igasuguse hagi, menetluse või vastuhagi alusel Eesti kohtu poole küsimustes, mis on selle lepinguga seotud või sellest tulenevad, või mis tahes muul viisil käesolevate pooltega seotud, ning (b) allub Tallinnas Eestis asuvate riigikohtute ainupädevusele ja kohtupaigale, ja mõlemad pooled annavad nõusoleku, et ei algata mis tahes muus kohtus või jurisdiktsioonis mis tahes eelmainitud hagi ega menetlust.

2.4. Kumbki pool loobub tagasivõtmatult ja tingimusteta kõigist vastuväidetest, mis tal praegu või edaspidi võivad olla seoses Teenuse Tingimustest tulenevate hagide või menetlusete kohtupaiga määramisega.

xiv. Muu.

 1. Kogu leping.

1.1. Käesolevad kasutustingimused sisaldavad tervet sinu ja Bitnomicsi vahelist kokkulepet ning asendavad kõik Teenusega seoses tehtud eelnevad ja samaaegsed kokkulepped osapoolte vahel.

 1. Muudatus.

2.1. Bitnomics jätab endale õiguse teha aeg-ajalt oma äranägemisel muudatusi või parandusi käesolevatesse kasutustingimustesse, avaldades muudetud kasutustingimused veebilehel ja teatades nendest muudatustest mis tahes kirjaliku või muu kontaktmeetodi kaudu, mille oleme teiega kehtestanud.

2.2. Muudetud Tingimused jõustuvad viivitamatult pärast muudatustest teatamist ning pärast muudetud Tingimuste avaldamise kuupäeva tähendab sinupoolne Teenuse kasutamine nende muudatustega nõus olemist.

 1. Loobumine.

3.1. Kui Bitnomics ei kasuta käesolevate kasutustingimuste kohaseid õigusi, volitusi või privileege, või viivitab nende kasutamisega, ei loeta seda loobumiseks.

 1. Eraldatavus.

4.1. Mis tahes käesolevate kasutustingimuste kehtetus või jõustamatus ei mõjuta teiste kasutustingimuste kehtivust või jõustatavust ning viimatinimetatutest kõik jäävad täielikult kehtima.

 1. Kirjeldavad pealkirjad.

5.1. Kasutustingimuste kirjeldavad pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ning need ei moodusta kasutustingimuste osa.

 1. Loovutamine.

6.1. Sul ei ole õigust loovutada ega üle anda käesolevate kasutustingimuste kohaseid õigusi ega kohustusi, sealhulgas seoses võimu muutumisega mis tahes viisil.

6.2. Bitnomics võib loovutada või üle anda kõik või mis tahes käesolevate kasutustingimuste kohased õigused, kas tervikuna või osaliselt, ilma sinu nõusoleku või heakskiiduta.

 1. Ellujäämisklausel.

7.1. Järgmised sätted jäävad kehtima ka pärast käesolevate kasutustingimuste lõppemist või kehtivuse kaotamist:

7.1.1. (III) Abikõlblikkus

7.1.2. (IV) Üldised kohustused ja piirangud: (2) Bitnomicsi konto, (4) Maksud, (5) Väljanõudmata vara.

7.1.3. (V) Vahetustingimused

7.1.4. (VI) Riskiteadlikkuse avaldus

7.1.5. (VII) Intellektuaalomand

7.1.6. (X) Vastutuspiirang

7.1.7. (XI) Kohaldatav õigus, vahekohtumenetlus

7.1.8. (XII) Muu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk disclosure

You agree that you are free to choose whether or not to use the service provided to you by Bitnomics and that you do so at your sole option, discretion and risk. The exchange of digital currency is considered a risky transaction with highly speculative outcomes. Bitnomics does not guarantee any profit from any activity associated with its services.

 • You agree that you are free to choose whether or not to use the service provided to you by Bitnomics and that you do so at your sole option, discretion and risk. You confirm that you understand and agree that the risks associated with the Services are acceptable by you, taking into account your objectives and financial capabilities.
 • You acknowledge that purchasing or selling Cryptocurrency carry significant risk. Prices can fluctuate on any given day. Because of such fluctuations, Cryptocurrency may gain or lose value at any time. Cryptocurrency may be subject to large swings in value and may even become absolutely worthless. Cryptocurrency trading has special risks not generally shared with official currencies, goods or commodities in a market. Unlike most currencies, which are backed by governments or other legal entities, or commodities such as gold or silver, Cryptocurrency is a unique kind of currency, backed by technology and trust. There is no central bank that can take corrective measures to protect the value of Cryptocurrency in a crisis or issue more currency.
 • You should carefully consider if holding digital currency is suitable for you depending on your financial circumstances. Dealing and exchanging in cryptocurrencies involves significant risk. The value of virtual assets / currencies has high volatility (value can increase and decrease significantly in a very short period of time and at any given moment). Such price fluctuations bring uncertainty. The value of a virtual currency and collapse in demand may be influenced by many factors, including irrational (or rational) bubbles, loss of confidence in the currency, changes in software development, government decisions, creation of a competitive currency, technical problems, political or non-political statements, statements of influencers and news and hacker-attacks.
 • Your virtual assets may be lost by losing your password, private key or other security code. Virtual currencies have special risks that are not generally shared with the official currencies, because they are not issued by governments, or with commodities or goods that are tangible or registered in the official registry. Virtual currencies are intangible, decentralized, digital assets, backed by technology and trust. No central bank or other institution can take any measures to protect the value of virtual currency. Virtual currencies are autonomous and largely unregulated system of firms and individuals issuing currencies. The risk of loss in buying, selling or holding virtual assets / currencies can be substantial. You should therefore carefully consider whether exchanging virtual assets is suitable for you in light of your financial condition. Be careful to keep your private keys, passwords, security codes and words for yourself and change them on a regular basis. Bitnomics uses payment providers for transfers of fiat money for rendering exchange services and operating with the fiat money, whereas assisting banks do not, by any means, represent a medium of exchange, transfer, withdrawal, deposit or other transaction in connection to virtual currencies.
 • You acknowledge and agree that Bitnomics does not act as a financial advisor, does not provide investment advice services or guidance, and any communication between you and Bitnomics cannot be considered as an investment advice. Without prejudice to our foregoing obligations, in asking us to enter into any transaction, you represent that you have been solely responsible for making your own independent appraisal and investigations into the risks of the transaction. You represent that you have sufficient knowledge, market sophistication and experience to make your own evaluation of the merits and risks of any transaction and that you received professional advice thereon. We give you no warranty as to the suitability of the Services and assume no fiduciary duty in our relations with you. We may provide information on the price, range, volatility of digital currency and events that have affected the price of digital currency, but this is not considered investment advice and should not be construed as such. Any decision to purchase or sell digital currency is your exclusive decision at your own risk and Bitnomics will not be liable for any loss suffered.
 • To the full extent permitted by the applicable law, you hereby agree to indemnify Bitnomics and its partners against any action, liability, cost, claim, loss, damage, proceeding or expense suffered or incurred if direct or not directly arising from your use of our website, your use of the service or from your violation of our terms and conditions.
 • Bitnomics is not liable for any price fluctuations in Cryptocurrency. In the event of a market disruption, Bitnomics may, at its discretion and in addition to any other right and remedy, suspend the Services. Bitnomics will not be liable for any loss suffered by you resulting from such action. Following any such event, when Services resume, you acknowledge that prevailing market rates may differ significantly from the rates available prior to such event.
 • Internet transmission risks. Client acknowledges that there are risks associated with using the Software and Services including, but not limited to, the failure of hardware, software, and internet connections. Client acknowledges that the Company shall not be responsible for any communication failures, disruptions, errors, distortions or delays client may experience when using the Software and Services, howsoever caused.