Riskiteadlikkus

Bitnomics.co omanik ja haldaja on Money Flow OÜ, aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/1, 11415, Eesti, registrinumbriga 14845103.

Riskiteadlikkus

Nõustud, et oled vaba otsustama, kas kasutada Bitnomicsi pakutavat teenust või mitte, ning et teed seda omal valikul, omal äranägemisel ja omal riskil. Digitaalvaluuta vahetamist peetakse riskantseks tehinguks, mille tulemused on väga spekulatiivsed. Bitnomics ei garanteeri mingit kasumit oma teenustega seotud tegevusest.

 • Nõustud, et oled vaba otsustama, kas kasutada Bitnomicsi pakutavat teenust või mitte, ning et teed seda omal valikul, omal äranägemisel ja omal riskil. Kinnitad, et mõistad ja nõustud, et teenustega seotud riskid on sinu jaoks vastuvõetavad, võttes arvesse sinu eesmärke ja rahalisi võimalusi.
 • Võtad omaks, et krüptoraha ostmine või müümine on seotud märkimisväärse riskiga. Hinnad võivad kõikuda iga päev. Selliste kõikumiste tõttu võib krüptoraha väärtus igal ajal kasvada või kahaneda. Krüptoraha väärtus võib kõikuda suurel määral ja muutuda isegi täiesti väärtusetuks. Krüptorahaga kauplemisel on erilised riskid, mida ei saa võrrelda turul tavaliselt kaubeldavate ametlike valuutade ja kaupadega. Erinevalt enamikust valuutadest, mille tagatiseks on valitsused või muud juriidilised isikud, või kaubad, nagu kuld või hõbe, on krüptoraha ainulaadne valuuta, mille aluseks on tehnoloogia ja usaldus. Puudub keskpank, mis saaks rakendada korrigeerivaid meetmeid, et kaitsta krüptoraha väärtust kriisi korral või emiteerida rohkem valuutat.
 • Pead hoolikalt kaaluma, kas digitaalse valuuta omamine on sinu jaoks sobiv sõltuvalt sinu rahalistest oludest. Krüptorahaga kauplemine ja selle vahetamine on seotud märkimisväärse riskiga. Virtuaalsete varade/valuutade väärtus on väga kõikuv (väärtus võib väga lühikese aja jooksul ja igal ajahetkel oluliselt suureneda ja väheneda). Sellised hinnakõikumised toovad kaasa ebakindlust. Virtuaalraha väärtust ja nõudluse kokkuvarisemist võivad mõjutada paljud tegurid, sealhulgas irratsionaalsed (või ratsionaalsed) mullid, usalduse kadumine valuuta vastu, muutused tarkvara arenduses, valitsuse otsused, konkureeriva valuuta loomine, tehnilised probleemid, poliitilised või mittepoliitilised avaldused, suunamudijate avaldused, uudised ning küberrünnakud.
 • Võid kaotada oma virtuaalsed varad enda salasõna, isikliku võtme või muu turvakoodi kaotamisega. Virtuaalvaluutadel on erilised riskid, mida ei saa üldiselt võrrelda ametlike valuutadega, sest neid ei ole emiteerinud valitsused ning need ei ole materiaalsed või ametlikus registris registreeritud kaubad või tooted. Virtuaalvaluutad on mittemateriaalsed, detsentraliseeritud, digitaalsed varad, mille aluseks on tehnoloogia ja usaldus. Ükski keskpank või muu asutus ei saa rakendada mingeid meetmeid virtuaalvaluuta väärtuse kaitsmiseks.
 • Virtuaalvaluutade puhul on tegu autonoomse ja suures osas reguleerimata süsteemiga, kus ettevõtjad ja üksikisikud emiteerivad valuutasid. Virtuaalsete varade/valuutade ostmisel, müümisel või omamisel võib olla märkimisväärne kahjurisk. Seetõttu peaksid hoolikalt kaaluma, kas virtuaalsete varadega kauplemine on sinu jaoks sobiv, arvestades enda finantsseisundit.
 • Hoia oma isiklikke võtmeid, paroole, turvakoode ja -sõnu hoolikalt saladuses ja muuda neid regulaarselt. Bitnomics kasutab fiat-raha ülekannete tegemiseks makseteenuse pakkujaid, kes osutavad vahetusteenuseid ja haldavad fiat-raha, samas kui abistavad pangad ei ole mingil juhul asutused, mis on seotud virtuaalvaluuta vahetus-, ülekande-, väljavõtmis-, hoiustamis- või muude tehingutega.
 • Võtad omaks ja nõustud, et Bitnomics ei tegutse finantsnõustajana, ei paku investeerimisnõustamisteenuseid ega -juhiseid ning sinu ja Bitnomicsi vahelist suhtlust ei saa pidada investeerimisnõustamiseks. Ilma et see piiraks meie eelnevaid kohustusi, kinnitad, et kui palud meil sõlmida mis tahes tehingu, oled vastutanud ise tehingu riskide sõltumatu hindamise ja uurimise eest. Kinnitad, et sul on piisavad teadmised, turuteadmised ja -kogemused, et hinnata ise iga tehingu eeliseid ja riske ning et oled saanud selle kohta professionaalset nõu. Me ei anna sulle mingit garantiid teenuste sobivuse kohta ega võta sinu suhtes endale mingit usalduskohustust. Võime anda teavet digitaalse valuuta hinna, hinnavahemiku, kõikuvuse ja hinda mõjutanud sündmuste kohta, kuid seda ei saa pidada investeerimisnõustamiseks ja seda ei tohiks sellisena tõlgendada. Mis tahes otsus digitaalse valuuta ostmise või müümise kohta on ainuüksi sinu enda vastutusel tehtud otsus ja Bitnomics ei vastuta tekkinud kahjude eest.
 • Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses annad käesolevaga nõusoleku hüvitada Bitnomicsile ja selle partneritele mis tahes hagi, vastutuse, kulu, nõude, kaotuse, kahju, menetluse või kulutuse, mis tuleneb otseselt või kaudselt meie Veebilehe või teenuse kasutamisest või meie tingimuste rikkumisest sinu poolt.
 • Bitnomics ei vastuta krüptoraha hinnakõikumiste eest. Turuhäirete korral võib Bitnomics oma äranägemise järgi ja lisaks muudele õigustele ja õiguskaitsevahenditele Teenused peatada. Bitnomics ei vastuta mis tahes kahjude eest, mida sa sellise tegevuse tagajärjel võid kanda.
 • Pärast mis tahes sellist sündmust, kui Teenused jätkuvad, võtate omaks, et turul kehtivad hinnad võivad oluliselt erineda enne sellist sündmust kehtinud hindadest.
  Internetiühendusega seotud riskid Klient võtab omaks, et tarkvara ja teenuste kasutamisega kaasnevad riskid, sealhulgas riistvara, tarkvara ja internetiühenduse tõrked. Klient võtab omaks, et Äriühing ei vastuta mis tahes kommunikatsioonihäirete, katkestuste, vigade, moonutuste või viivituste eest, mida klient võib tarkvara ja teenuste kasutamisel kogeda, olenemata nende põhjustest.

Risk disclosure

You agree that you are free to choose whether or not to use the service provided to you by Bitnomics and that you do so at your sole option, discretion and risk. The exchange of digital currency is considered a risky transaction with highly speculative outcomes. Bitnomics does not guarantee any profit from any activity associated with its services.

 • You agree that you are free to choose whether or not to use the service provided to you by Bitnomics and that you do so at your sole option, discretion and risk. You confirm that you understand and agree that the risks associated with the Services are acceptable by you, taking into account your objectives and financial capabilities.
 • You acknowledge that purchasing or selling Cryptocurrency carry significant risk. Prices can fluctuate on any given day. Because of such fluctuations, Cryptocurrency may gain or lose value at any time. Cryptocurrency may be subject to large swings in value and may even become absolutely worthless. Cryptocurrency trading has special risks not generally shared with official currencies, goods or commodities in a market. Unlike most currencies, which are backed by governments or other legal entities, or commodities such as gold or silver, Cryptocurrency is a unique kind of currency, backed by technology and trust. There is no central bank that can take corrective measures to protect the value of Cryptocurrency in a crisis or issue more currency.
 • You should carefully consider if holding digital currency is suitable for you depending on your financial circumstances. Dealing and exchanging in cryptocurrencies involves significant risk. The value of virtual assets / currencies has high volatility (value can increase and decrease significantly in a very short period of time and at any given moment). Such price fluctuations bring uncertainty. The value of a virtual currency and collapse in demand may be influenced by many factors, including irrational (or rational) bubbles, loss of confidence in the currency, changes in software development, government decisions, creation of a competitive currency, technical problems, political or non-political statements, statements of influencers and news and hacker-attacks.
 • Your virtual assets may be lost by losing your password, private key or other security code. Virtual currencies have special risks that are not generally shared with the official currencies, because they are not issued by governments, or with commodities or goods that are tangible or registered in the official registry. Virtual currencies are intangible, decentralized, digital assets, backed by technology and trust. No central bank or other institution can take any measures to protect the value of virtual currency. Virtual currencies are autonomous and largely unregulated system of firms and individuals issuing currencies. The risk of loss in buying, selling or holding virtual assets / currencies can be substantial. You should therefore carefully consider whether exchanging virtual assets is suitable for you in light of your financial condition. Be careful to keep your private keys, passwords, security codes and words for yourself and change them on a regular basis. Bitnomics uses payment providers for transfers of fiat money for rendering exchange services and operating with the fiat money, whereas assisting banks do not, by any means, represent a medium of exchange, transfer, withdrawal, deposit or other transaction in connection to virtual currencies.
 • You acknowledge and agree that Bitnomics does not act as a financial advisor, does not provide investment advice services or guidance, and any communication between you and Bitnomics cannot be considered as an investment advice. Without prejudice to our foregoing obligations, in asking us to enter into any transaction, you represent that you have been solely responsible for making your own independent appraisal and investigations into the risks of the transaction. You represent that you have sufficient knowledge, market sophistication and experience to make your own evaluation of the merits and risks of any transaction and that you received professional advice thereon. We give you no warranty as to the suitability of the Services and assume no fiduciary duty in our relations with you. We may provide information on the price, range, volatility of digital currency and events that have affected the price of digital currency, but this is not considered investment advice and should not be construed as such. Any decision to purchase or sell digital currency is your exclusive decision at your own risk and Bitnomics will not be liable for any loss suffered.
 • To the full extent permitted by the applicable law, you hereby agree to indemnify Bitnomics and its partners against any action, liability, cost, claim, loss, damage, proceeding or expense suffered or incurred if direct or not directly arising from your use of our website, your use of the service or from your violation of our terms and conditions.
 • Bitnomics is not liable for any price fluctuations in Cryptocurrency. In the event of a market disruption, Bitnomics may, at its discretion and in addition to any other right and remedy, suspend the Services. Bitnomics will not be liable for any loss suffered by you resulting from such action. Following any such event, when Services resume, you acknowledge that prevailing market rates may differ significantly from the rates available prior to such event.
 • Internet transmission risks. Client acknowledges that there are risks associated with using the Software and Services including, but not limited to, the failure of hardware, software, and internet connections. Client acknowledges that the Company shall not be responsible for any communication failures, disruptions, errors, distortions or delays client may experience when using the Software and Services, howsoever caused.