Rahapesu tõkestamise & kliendi tuvastamise kord

Pidades silmas kasutajate turvalisust ning Eesti valitsuse, Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide õiguslikke nõudeid, on Money Flow OÜ juurutanud ja hakanud rakendama kliendi kontrollimise põhimõtteid ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist, nagu seda nõutakse pankadelt ja teistelt finantseerimisasutustelt.

Nende põhimõtete eesmärk on tõhus võitlus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu meie valuutavahetuses, tuvastades nõuetekohaselt meie kontode tegelikud kasutajad ja tehes nende tehingute üle järelevalvet. Tuvastame ja peatame tehingud, mis on tehtud mitte ainult krüptoraha ostmiseks/müümiseks, vaid peamiselt raha kuritegeliku päritolu varjamiseks, ebaseadusliku tegevuse või muu ebaseadusliku käitumise rahastamiseks.

Meie põhimõtete ja eeskirjade konkreetsed sätted on konfidentsiaalsed ja mõeldud ainult asutusesiseseks kasutamiseks, et ebaausad ja petturlikud kasutajad ei saaks nendest kõrvale hiilida. Soovime tutvustada sulle mõningaid meie põhimõtete ja eeskirjade üldisi reegleid ja sätteid, mis puudutavad sind otseselt ja mõjutavad meie pakutavaid teenuseid.

Kasutaja isiku tuvastamine
Esiteks oleme kohustatud tuvastama ilma igasuguse kahtluseta nende isikute isikusamasuse, kellel võimaldame teha tehinguid meie valuutavahetuses. Seepärast kogume me isikut tõendavate dokumentide skaneeringuid, mille autentsust kontrollitakse professionaalsete asutuseväliste teenusepakkujate spetsiaalse tarkvara abil.

Nõuame automatiseeritud isikukontrolli või isikut tõendavat dokumenti, et välistada võimalus, et sinu dokumente kasutab keegi teine. Sinu isikut tõendava dokumendi fotoga sarnasuse kontrollimine toimub professionaalsete asutuseväliste teenusepakkujate spetsiaalse tarkvara abil või kahtluste korral manuaalselt meie klienditoe poolt.

Kahtluste korral võtab meie klienditugi sinuga ühendust, et selgitada kõik küsimused ja lahendada tekkinud probleemid.

Kui me ei suuda ilma igasuguse kahtluseta kindlaks teha, et sinu esitatud dokumendid kuuluvad sulle ja on ehtsad, ei saa me sul lubada sooritada ühtegi tehingut.

Äriühingust kasutaja tuvastamine
Kõigi juriidiliste isikute (äriühingute) puhul on menetlus rangem ja sõltub äriühingu struktuurist, riigist jne. Eelkõige tuleb meil teha kindlaks, kes on äriühingu omanik, kes võib seda esindada, kus on selle asukoht ja mis on selle tegevusala.

Kuna juriidiliste isikute riikliku dokumenteerimise standardid on igas riigis erinevad, toimub selliste kasutajate kontrollimine iga kord „käsitsi“ ja on oluliselt aeganõudvam.

Tehingute jälgimine ja järelevalve
Kasutades meie patenditud tarkvara, analüüsime ka kõiki meie valuutavahetuses toimuvaid tehinguid, otsides kahtlast ja ebatavalist tegevust. Selliseid valitud tehinguid analüüsivad meie rahapesu tõkestamise spetsialistid ja hindavad, kas need ei kujuta endast märkimisväärset rahapesu ja terrorismi rahastamise riski või tuleb need peatada ja kasutajaga täpsustada.

Täiendav kontroll
Kui sinu kauplemismaht suureneb, suurenevad ka meie rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise tagamise kohustused. Sama juhtub siis, kui sinu tehingud on märgistatud kui kahtlased või ebatavalised või kui meie isikukontrolli tulemusel kvalifitseeritakse sind kui isikut, kes kujutab endast märkimisväärset rahapesu ja terrorismi rahastamise riski.

Sellistel juhtudel võime nõuda lisadokumente, mis tõendavad sinu tegelikku, täpset elukohta, haridust, elukutset ja valuutavahetuses kasutatava raha allikat.

Kui meie rahapesu tõkestamise spetsialistid otsustavad, et sinult saadud teave ei hajuta meie kahtlusi, oleme kahjuks kohustatud lõpetama sinuga koostöö või isegi teatama sinu tehingutest asjaomastele asutustele.

Üldised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglid
Meie tegevuseeskirjad hõlmavad muu hulgas järgmist:

Money Flow OÜ (Bitnomics.co) ei võta mingil juhul vastu sularaha sissemakseid ega väljavõtteid;
Money Flow OÜ (Bitnomics.co) ei aktsepteeri kolmandate isikute hoiuseid kasutaja kontol, konto haldamist kellegi teise nimel, ühiseid või jagatud kontosid jms;
Money Flow OÜ (Bitnomics.co) ei luba erandeid kasutajatelt nõutava dokumentatsiooni osas;
Money Flow OÜ (Bitnomics.co) jätab endale õiguse keelduda kasutaja
tehingu töötlemisest igal ajal, kui kahtlustatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise riski.

Vastavalt rahvusvahelisele õigusele ei ole meil kohustust (kuid pole ka keelatud) teavitada oma kliente, kui teavitame nende kahtlasest tegevusest asjaomaseid asutusi.
Riigid, mille vastu on kehtestatud sanktsioonid
Vastavalt meie põhimõtetele ja eeskirjadele ei ava me kontosid ega töötle tehinguid selliste riikide kodanikele ja elanikele ega ka sellistes riikides viibivatele isikutele, kus tehingud on keelatud rahvusvaheliste sanktsioonide või siseriiklike õigusaktidega, või riikides, mis meie rahapesu tõkestamise tiimi valitud erinevate kriteeriumide alusel (näiteks Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeks (Corruption Perception Index), FATFi hoiatused, riigid, kus kehtivad Euroopa Komisjoni arvates nõrgad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmed) kujutavad endast kõrget rahapesu ja terrorismi rahastamise esinemise riski.

Praegu on sellisteks riikideks

Afganistan, Ameerika Samoa, Angola, Bahama, Botswana, Burundi, Kambodža, Kongo, Kongo Demokraatlik Vabariik, Eritrea, Etioopia, Ghana, Guam, Guinea-Bissau, Iraan, Iraak, Kambodža, Tšaad, Kongo, Kesk-Aafrika Vabariik, Ekvatoriaal-Guinea, Põhja-Korea, Liibanon, Liibüa, Mali, Nigeeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudi Araabia, Sierra Leone, Somaalia, Lõuna-Sudaan, Sri Lanka, Sudaan, Süüria, Trinidad ja Tobago, Tuneesia, Venezuela, Jeemen, Zimbabwe, USA (mõned osariigid).

Kliendi kontrollimise tasandid
Sinu kauplemismahu suurenemisega suureneb ka rahapesu ja terrorismi rahastamise risk. Seepärast peame kehtestama nõuetekohased turva- ja kontrolliprotseduurid. Seda silmas pidades kehtestasimegi kahetasandilise kontrollisüsteemi, mis põhineb üldreeglil, et mida rohkem raha (või krüptovaluutat) sa hoiustad või soovid välja võtta, seda enam teavet me sinu ja sinu vahendite kohta vajame, et välistada rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid (vastavalt meile seadusega pandud kohustusele).

Eespool kirjeldatud kontrollimudel on meie rahapesu tõkestamise tiimi töö ja kogemuste tulemus ning seda võib muuta, kuna uute teadmiste ja kogemuste omandamisel muutuvad ka riikide õiguslikud nõuded. Teatud üleminekuperioodil võivad piirangud muutuda tänu perioodilistele audititele ja meie protseduuride tõhususe kontrollimisele. Hoiame sind kursis, kui mis tahes muudatused sinu olukorda mõjutavad.

Risk disclosure

You agree that you are free to choose whether or not to use the service provided to you by Bitnomics and that you do so at your sole option, discretion and risk. The exchange of digital currency is considered a risky transaction with highly speculative outcomes. Bitnomics does not guarantee any profit from any activity associated with its services.

  • You agree that you are free to choose whether or not to use the service provided to you by Bitnomics and that you do so at your sole option, discretion and risk. You confirm that you understand and agree that the risks associated with the Services are acceptable by you, taking into account your objectives and financial capabilities.
  • You acknowledge that purchasing or selling Cryptocurrency carry significant risk. Prices can fluctuate on any given day. Because of such fluctuations, Cryptocurrency may gain or lose value at any time. Cryptocurrency may be subject to large swings in value and may even become absolutely worthless. Cryptocurrency trading has special risks not generally shared with official currencies, goods or commodities in a market. Unlike most currencies, which are backed by governments or other legal entities, or commodities such as gold or silver, Cryptocurrency is a unique kind of currency, backed by technology and trust. There is no central bank that can take corrective measures to protect the value of Cryptocurrency in a crisis or issue more currency.
  • You should carefully consider if holding digital currency is suitable for you depending on your financial circumstances. Dealing and exchanging in cryptocurrencies involves significant risk. The value of virtual assets / currencies has high volatility (value can increase and decrease significantly in a very short period of time and at any given moment). Such price fluctuations bring uncertainty. The value of a virtual currency and collapse in demand may be influenced by many factors, including irrational (or rational) bubbles, loss of confidence in the currency, changes in software development, government decisions, creation of a competitive currency, technical problems, political or non-political statements, statements of influencers and news and hacker-attacks.
  • Your virtual assets may be lost by losing your password, private key or other security code. Virtual currencies have special risks that are not generally shared with the official currencies, because they are not issued by governments, or with commodities or goods that are tangible or registered in the official registry. Virtual currencies are intangible, decentralized, digital assets, backed by technology and trust. No central bank or other institution can take any measures to protect the value of virtual currency. Virtual currencies are autonomous and largely unregulated system of firms and individuals issuing currencies. The risk of loss in buying, selling or holding virtual assets / currencies can be substantial. You should therefore carefully consider whether exchanging virtual assets is suitable for you in light of your financial condition. Be careful to keep your private keys, passwords, security codes and words for yourself and change them on a regular basis. Bitnomics uses payment providers for transfers of fiat money for rendering exchange services and operating with the fiat money, whereas assisting banks do not, by any means, represent a medium of exchange, transfer, withdrawal, deposit or other transaction in connection to virtual currencies.
  • You acknowledge and agree that Bitnomics does not act as a financial advisor, does not provide investment advice services or guidance, and any communication between you and Bitnomics cannot be considered as an investment advice. Without prejudice to our foregoing obligations, in asking us to enter into any transaction, you represent that you have been solely responsible for making your own independent appraisal and investigations into the risks of the transaction. You represent that you have sufficient knowledge, market sophistication and experience to make your own evaluation of the merits and risks of any transaction and that you received professional advice thereon. We give you no warranty as to the suitability of the Services and assume no fiduciary duty in our relations with you. We may provide information on the price, range, volatility of digital currency and events that have affected the price of digital currency, but this is not considered investment advice and should not be construed as such. Any decision to purchase or sell digital currency is your exclusive decision at your own risk and Bitnomics will not be liable for any loss suffered.
  • To the full extent permitted by the applicable law, you hereby agree to indemnify Bitnomics and its partners against any action, liability, cost, claim, loss, damage, proceeding or expense suffered or incurred if direct or not directly arising from your use of our website, your use of the service or from your violation of our terms and conditions.
  • Bitnomics is not liable for any price fluctuations in Cryptocurrency. In the event of a market disruption, Bitnomics may, at its discretion and in addition to any other right and remedy, suspend the Services. Bitnomics will not be liable for any loss suffered by you resulting from such action. Following any such event, when Services resume, you acknowledge that prevailing market rates may differ significantly from the rates available prior to such event.
  • Internet transmission risks. Client acknowledges that there are risks associated with using the Software and Services including, but not limited to, the failure of hardware, software, and internet connections. Client acknowledges that the Company shall not be responsible for any communication failures, disruptions, errors, distortions or delays client may experience when using the Software and Services, howsoever caused.