Privaatsuseeskiri

Eestis tegutsev Money Flow OÜ, äriregistri number: 14845103, tegevuskoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/1, 11415, Eesti, (edaspidi „Äriühing“, „meie“ ja „meid“) austab sinu privaatsust. Käesolev eeskiri annab ülevaate meie rakendatavatest privaatsusmeetmetest sellel veebilehel (edaspidi „Veebileht“).

Selles kirjeldatakse, kuidas sinu isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse.

Eeskiri reguleerib ainult Veebilehega seotud privaatsuspraktikaid ega puuduta meie toodete ja teenustega seotud privaatsuspraktikaid.

Kogutavad andmed

Meie veebipõhise registreerimisvormi täitmisel palume sul esitada meile oma isikuandmeid, nagu sinu nimi ja kontaktandmed.

Sinu esitatud andmed peavad olema täielikud, täpsed ja õiged ning käesolevaga kinnitadki, et sinu esitatud andmed on õiged. Sa ei ole seadusega kohustatud esitama Äriühingule oma isikuandmeid.

Kui aga annad vale, ebaõiget, vananenud või ainult osalist teavet, võib see pärssida meie võimet sinuga ühendust võtta.

Kui edastad Äriühingule teise isiku isikuandmed, siis avaldad ja kinnitad, et oled saanud selleks teise isiku selgesõnalise kirjaliku nõusoleku ja kasutad neid vastavalt sellele eeskirjale.

Äriühing võib koguda teavet sinu tegevuse kohta Veebilehel, sealhulgas teavet, mis puudutab seda, mida oled lugenud, sinu veebiseansi kestust, vaadatud veebilehti, huvi pakkunud teenuseid, arvuti asukohta ja IP-aadressi, mille kaudu said juurdepääsu veebisaidile, ja muud teavet.

Lisaks võib Äriühing ise või kolmandate isikute abil koguda ja analüüsida anonüümset, statistilist või koondteavet, mis on seotud sinupoolse Veebilehe kasutamisega.

Kogutud teabe kasutamine

Salvestame sinu poolt esitatud ja meie poolt sinu tegevuse kohta Veebilehel kogutud teabe meie andmebaasis („Andmebaas“).

Kasutame teavet vastavalt käesolevale eeskirjale ja kohaldatavatele seadustele, sealhulgas järgmistel eesmärkidel:

pakkuda Veebilehel teenuseid ja võimaldada sul neid kasutada;
arendada ja täiustada meie tooteid ja teenuseid tervikuna, et parandada ja laiendada Veebilehel pakutavaid teenuseid ja materjali, luua uusi teenuseid ja materjali, mis vastavad Veebilehe kasutajate ja meie klientide nõuetele ja ootustele, ning muuta või tühistada olemasolevaid teenuseid ja materjali.
Äriühingu poolt sel eesmärgil kasutatav teave on peamiselt statistiline ja sind isiklikult ei tuvastata;

võtta sinuga Äriühingu või meie nimel tegutsevate isikute kaudu aeg-ajalt ühendust, sealhulgas e-posti sõnumite, SMS-sõnumite ja meie teenuste ning toodetega seotud teabe saatmise teel;
korraldada toodete ja teenuste arendamisega seotud uuringuid, küsitlusi ning muid sarnaseid tegevusi;
analüüsida ja esitada statistilist teavet kolmandatele isikutele. See teave ei võimalda sind isiklikult tuvastada;
veebilehe nõuetekohaseks ja korrektseks toimimiseks ja arendamiseks;
mis tahes muul käesolevas eeskirjas või Veebilehe kasutustingimustes määratletud eesmärgil.
Teabe edastamine kolmandatele isikutele

Võime jagada selles eeskirjas kirjeldatud isikuandmeid teistega mis tahes järgmistel juhtudel:

meie teenusepakkujatega, et Veebilehte hallata, hooldada ja täiustada ning hõlbustada meie e-posti suhtlust sinuga.
Kui kuritarvitasid oma Veebilehe kasutamise õigusi või rikkusid kehtivat seadust, võidakse sinu andmeid jagada ametiasutustele või teistele kolmandatele isikutele, kui me arvame, et see on vajalik või õigustatud.
Advokaatide, kohtute ja asjaomaste kolmandate osapooltega mis tahes vaidluste või kohtumenetluste korral, mis puudutab sind seoses Veebilehega.
Kui Veebilehe tegevus on korraldatud teises raamistikus või teise õigusliku struktuuri või üksuse kaudu (näiteks ühinemise või omandamise tõttu) tingimusel, et need üksused nõustuvad järgima käesolevat eeskirja, võttes arvesse mõistlikult vajalikke muudatusi.
Võime jagada isikuandmeid oma kontserniüksustega (äriühingud, mida me kontrollime, mis kontrollivad meid või on ühise kontrolli all kas otseselt või kaudselt), kuid nende andmete kasutamine peab olema kooskõlas käesoleva eeskirjaga.
Igal muul kui eespool nimetatud juhul jagatakse sinu isikuandmeid teistega ainult juhul, kui annad selleks eelnevalt selgesõnalise nõusoleku.
Juurdepääs oma isikuandmetele, nende ajakohastamine või kustutamine ning nendest koopia saamine

Austame sinu õigust privaatsusele, mistõttu võid meiega igal ajal ühendust võtta ja nõuda:
1) ligipääsu sinuga seotud isikuandmetele, nende kustutamist, muutmist või ajakohastamist (näiteks kui arvad, et sinu isikuandmed on ebaõiged, võid taotleda nende parandamist või kustutamist);

2) et me lõpetame sinu isikuandmete edasise kasutamise (näiteks võid paluda, et lõpetaksime sinu isikuandmete kasutamise või jagamise kolmandate isikutega) või et sinu isikuandmed eemaldaksime (arvestades mis tahes muu õigusliku kohustusega, mis võib nõuda andmete säilitamist).

Pane tähele, et kui sa ei anna meile teistsuguseid juhiseid, säilitame kogutud teavet nii kaua, kui see on vajalik teenuste osutamiseks, juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja meie lepingute täitmiseks.

Võime parandada, täiendada või eemaldada ebatäieliku või ebatäpse teabe.

Kui soovid esitada kaebuse selle kohta, kuidas oleme sinu isikuandmeid käsitlenud, võta meiega otse ühendust aadressil [email protected].

Kui sa ei jää meie vastusega rahule või arvad, et kogume või töötleme sinu isikuandmeid vastuolus seadustega, võid esitada kaebuse asjaomasele andmekaitseasutusele.

Küpsised ja muu jälgimistarkvara

Kasutame mitmesuguseid küpsiseid ja muid veebijälgimisseadmeid, mis aitavad meil Veebilehte hallata.

Neid jälgimisseadmeid kasutatakse peamiselt statistilise teabe kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta sinu poolt.

Nagu selgitatud eespool, kasutame küpsiseid Veebilehe analüüsi eesmärgil.

Kui soovid küpsiseid blokeerida, saad seda teha oma veebilehitseja seadete kaudu. Saad kustutada oma arvutis juba olevad küpsised ja seadistada oma veebilehitseja nii, et neid edaspidi ei salvestataks. Täiendavat teavet leiad veebilehitseja abimenüüst.

Pea meeles, et küpsiste keelamine võib mõjutada negatiivselt sinu kasutuskogemust Veebilehel.

Me ei reageeri veebilehitsejate „Ära jälgi“ taotlustele.

Sul võib olla vastavalt seadusele õigus esitada asjaomasele andmekaitseasutusele kaebus.

Eeskirja muutmine

Äriühing võib käesoleva eeskirja tingimusi aeg-ajalt muuta. Annad nõusoleku, et kõik sellele eeskirjale tehtavad muudatused on sulle siduvad.

Veebilehe kasutamise jätkamine tähendab, et nõustud muudetud tingimustega. Kui sa mõne muudetud tingimusega ei nõustu, pead hoiduma Veebilehe edasisest kasutamisest.

Võta meiega ühendust

Küsimuste või kommentaaride korral võta meiega ühendust aadressil [email protected].

Privaatsusteave

Privaatsust või isikuandmete kaitse üldmäärust puudutava teabe saamiseks võta meiega ühendust aadressil: [email protected].

Risk disclosure

You agree that you are free to choose whether or not to use the service provided to you by Bitnomics and that you do so at your sole option, discretion and risk. The exchange of digital currency is considered a risky transaction with highly speculative outcomes. Bitnomics does not guarantee any profit from any activity associated with its services.

  • You agree that you are free to choose whether or not to use the service provided to you by Bitnomics and that you do so at your sole option, discretion and risk. You confirm that you understand and agree that the risks associated with the Services are acceptable by you, taking into account your objectives and financial capabilities.
  • You acknowledge that purchasing or selling Cryptocurrency carry significant risk. Prices can fluctuate on any given day. Because of such fluctuations, Cryptocurrency may gain or lose value at any time. Cryptocurrency may be subject to large swings in value and may even become absolutely worthless. Cryptocurrency trading has special risks not generally shared with official currencies, goods or commodities in a market. Unlike most currencies, which are backed by governments or other legal entities, or commodities such as gold or silver, Cryptocurrency is a unique kind of currency, backed by technology and trust. There is no central bank that can take corrective measures to protect the value of Cryptocurrency in a crisis or issue more currency.
  • You should carefully consider if holding digital currency is suitable for you depending on your financial circumstances. Dealing and exchanging in cryptocurrencies involves significant risk. The value of virtual assets / currencies has high volatility (value can increase and decrease significantly in a very short period of time and at any given moment). Such price fluctuations bring uncertainty. The value of a virtual currency and collapse in demand may be influenced by many factors, including irrational (or rational) bubbles, loss of confidence in the currency, changes in software development, government decisions, creation of a competitive currency, technical problems, political or non-political statements, statements of influencers and news and hacker-attacks.
  • Your virtual assets may be lost by losing your password, private key or other security code. Virtual currencies have special risks that are not generally shared with the official currencies, because they are not issued by governments, or with commodities or goods that are tangible or registered in the official registry. Virtual currencies are intangible, decentralized, digital assets, backed by technology and trust. No central bank or other institution can take any measures to protect the value of virtual currency. Virtual currencies are autonomous and largely unregulated system of firms and individuals issuing currencies. The risk of loss in buying, selling or holding virtual assets / currencies can be substantial. You should therefore carefully consider whether exchanging virtual assets is suitable for you in light of your financial condition. Be careful to keep your private keys, passwords, security codes and words for yourself and change them on a regular basis. Bitnomics uses payment providers for transfers of fiat money for rendering exchange services and operating with the fiat money, whereas assisting banks do not, by any means, represent a medium of exchange, transfer, withdrawal, deposit or other transaction in connection to virtual currencies.
  • You acknowledge and agree that Bitnomics does not act as a financial advisor, does not provide investment advice services or guidance, and any communication between you and Bitnomics cannot be considered as an investment advice. Without prejudice to our foregoing obligations, in asking us to enter into any transaction, you represent that you have been solely responsible for making your own independent appraisal and investigations into the risks of the transaction. You represent that you have sufficient knowledge, market sophistication and experience to make your own evaluation of the merits and risks of any transaction and that you received professional advice thereon. We give you no warranty as to the suitability of the Services and assume no fiduciary duty in our relations with you. We may provide information on the price, range, volatility of digital currency and events that have affected the price of digital currency, but this is not considered investment advice and should not be construed as such. Any decision to purchase or sell digital currency is your exclusive decision at your own risk and Bitnomics will not be liable for any loss suffered.
  • To the full extent permitted by the applicable law, you hereby agree to indemnify Bitnomics and its partners against any action, liability, cost, claim, loss, damage, proceeding or expense suffered or incurred if direct or not directly arising from your use of our website, your use of the service or from your violation of our terms and conditions.
  • Bitnomics is not liable for any price fluctuations in Cryptocurrency. In the event of a market disruption, Bitnomics may, at its discretion and in addition to any other right and remedy, suspend the Services. Bitnomics will not be liable for any loss suffered by you resulting from such action. Following any such event, when Services resume, you acknowledge that prevailing market rates may differ significantly from the rates available prior to such event.
  • Internet transmission risks. Client acknowledges that there are risks associated with using the Software and Services including, but not limited to, the failure of hardware, software, and internet connections. Client acknowledges that the Company shall not be responsible for any communication failures, disruptions, errors, distortions or delays client may experience when using the Software and Services, howsoever caused.