Kui oht siseneb koju ja rahakotti

Seksuaalse rünnaku toimumist võib olla raske tajuda, kui teo toimepanija ja ohvri vahel ei ole päriselulist kontakti. Siiski leiavad sellised olukorrad aset iga päev, isegi kodus – nimelt interneti teel.

Kõik, mida pead teadma laste seksuaalsest kuritarvitamisest internetis

Lapse seksuaalne kuritarvitamine on lapse igasugune ärakasutamine seksuaalsetel eesmärkidel või seksuaalse naudingu saamiseks isiku poolt, kellel on lapse suhtes võim või autoriteet. Üldsuse seas levib valdav arusaam, et seksuaalne rünnak toimub füüsilises ruumis – koolis, tänaval või lapse kodus – ning teo toimepanija ja ohvriks langenud lapse vahel on füüsiline kontakt.

Pärast seda, kui meie ja meie laste ellu jõudis internet, on suur osa laste seksuaalsest kuritarvitamisest liikunud tuttavast füüsilisest ruumist küberruumi. Paljude seksuaalkurjategijate jaoks on internet loomulik ja mugav tegutsemispaik ning nad saavad lastele läheneda nende kodus – kohas, mis peaks olema kõige turvalisem ja kaitstum.

Kuidas toimuvad seksuaalsed rünnakud internetis?

Seksuaalrünnakud internetis võivad avalduda peamiselt kahel viisil.

Esimest tüüpi seksuaalkuriteod toimuvad küberruumis. Sellised rünnakud võivad väljenduda provokatiivsete ja seksuaalsete piltide või videote saatmises, seksuaalse sisu ja iseloomuga diskursuses ning seksuaalses tegevuses, mida võivad dokumenteerida veebikaamerad.

Lapsi meelitatakse või sunnitakse sellistes tegevustes osalema, endast paljastavaid pilte saatma, seksuaalses tegevuses kaamera kaudu osalema või internetis seksuaalse iseloomuga vestlusi pidama. Sellise kahju puhul ei ole kuritarvitaja ja kannatanud lapse vahel füüsilist kontakti. Sellegipoolest on tegu raske kannatusega, millel on laste turvalisusele tõsised tagajärjed.

Teine tüüp rünnakuid hõlmab seksuaalset kuritarvitamist, mis toimub füüsilises ruumis, kuid leiab tee internetti. Näiteks laadib kurjategija rünnakut dokumenteerivad pildid või videod internetti. Selle rünnakuvormi alla kuuluvad ka seksuaalkuriteod, mis algasid küberkontaktist ning liikusid edasi füüsilisse ruumi. Sellistel juhtudel kasutab ründaja internetti vahendina lapsega kontakti võtmiseks ja viib seejärel kahju üle pärisellu.

Milline on krüptovahetuse roll laste väärkohtlemise vastu võitlemisel internetis?

Internet võimaldab seksuaalkurjategijatel anonüümseks jääda ning virtuaalse valeidentiteedi taha peituda. Salastatuse ja anonüümsuse loor muudab laste ründamise kurjategijate jaoks lihtsamaks.

Mugavalt krüptovaluutasse peidetud maksesüsteem võimaldab ründajatel sooritada tehinguid tumeveebi kaudu. Seetõttu on viimastel aastatel toimunud krüptovaluuta turvalisuse ja vastutuse aspektides ulatuslik areng.

Esiteks jääb endiselt kehtima üksikisiku anonüümsus, mis on krüptosfääri võtmetegur. Küll aga on teekond, mida mööda mündid liiguvad, märksa vähem salajane. Siin tulevad mängu KYT (Know Your Transaction / tunne oma tehingut) vahendid. KYT vahendid, mis on saanud standardiks igas litsentseeritud krüptovaluuta vahetuses, näitavad mündi teekonda juba enne, kui see vahetusse jõuab. Vahendid võivad näidata ka mündi teekonda pärast krüptovahetusest lahkumist. Krüptomündi teekond näitab, kuidas münti on kasutatud, aga ka palju enamat. Näiteks on krüptovahetustel võimalik teada, kui palju ja mille peale kulutati krüptoraha tumeveebis. Krüptovahetus näeb iga rahakotti, kus münt on pärast tumeveebis kasutamist viibinud, iga tegevust, milleks neid rahakotte kasutati, ja nii edasi. Nii moodustub väga kiiresti infovõrk. Süüdistavaid tõendeid sisaldava keeruka infovõrgustiku saab seejärel edastada ametivõimudele, kes tegelevad edasise uurimisega. Nii saab krüptovahetus keelduda kurjategijatele teenuse osutamisest. See kaitseb krüptovahetust ennast, kliente, kes muidu kasutaksid räpaseid münte, ning, mis kõige tähtsam, lapsi. Kui teenuse osutamisest keelduda, piiratakse kurjategija võimalusi fiat-rahaga krüptovahetusse siseneda. Ebaseaduslikeks tegevusteks vajalike maksevõimaluste valik kahaneb ning kuritegevus väheneb.

Hiljutised uuringud näitavad, et bitcoin’ide summa, mis saadeti kontrollinõudeid praktiseerivatesse krüptovahetustesse tumeveebist, langes 53 miljonilt dollarilt 2019. aasta esimeses kvartalis 44 miljonile dollarile 2020. aasta esimeses kvartalis (USA dollarites). See on juhtunud tänu karmistunud kliendi tuvastamise / rahapesu tõkestamise nõuetele krüptovahetuses ning tehnoloogilisele edasiminekule krüptovaldkonnas.

Teiseks toimib krüptovahetus krüptovaldkonna väravavahina. See toimub kliendi tuvastamise tõendamisprotsessi abil. Kliendi tuvastamise protsessi eesmärk on takistada kurjategijatel krüptovahetuste kasutamist järgmistel eesmärkidel: rahapesu ja muud ebaseaduslikud tegevused, sealhulgas lapspornograafia ja orjandus. Samuti võimaldab see krüptovahetusel oma kliente ja nende rahalisi tehinguid paremini mõista, et tagada parem teenindus ja riskide ettevaatlik juhtimine. Selleks kontrollitakse identiteete ja kogutakse andmeid nii üksikisiku kui ka ärikliendi kohta, kes soovivad fiat-raha krüptovaluuta vastu vahetada. Nende identiteeti kontrollitakse mitmetes rahvusvaheliselt kättesaadavates õigusrikkujate ja ebaseadusliku suhtluse andmebaasides. Kliendi kodakondsus, elukoht, kriminaalne või poliitiline ajalugu ja kuuluvus avalikustatakse kliendi tuvastamise ja rahapesu tõkestamise osakondadele sujuvusega, mis on kaasajale kohane.

Teenuse osutamisest keeldudes piirab krüptovahetus kurjategija ligipääsu krüptorahale ja selle kasutamisele. Samuti lihtsustab see õiguskaitseorganitel kurjategijate, kes end internetis varjata üritavad, jälgimist ja vahistamist.

Viimaseks saadab meie tegevus selge sõnumi, et Bitnomics ei võta kergekäeliselt ühtegi toimingut, kus krüptoraha kasutatakse noorte ja süütute inimeste kuritarvitamiseks. Me ei soodusta ega tolereeri tegevusi, mis lapsi kahjustavad või sellele kaasa aitavad. Võtame kasutusele kõik seadusega lubatud meetmed ametivõimudega koostöö tegemiseks, kui meilt seda nõutakse.

Risk disclosure

You agree that you are free to choose whether or not to use the service provided to you by Bitnomics and that you do so at your sole option, discretion and risk. The exchange of digital currency is considered a risky transaction with highly speculative outcomes. Bitnomics does not guarantee any profit from any activity associated with its services.

  • You agree that you are free to choose whether or not to use the service provided to you by Bitnomics and that you do so at your sole option, discretion and risk. You confirm that you understand and agree that the risks associated with the Services are acceptable by you, taking into account your objectives and financial capabilities.
  • You acknowledge that purchasing or selling Cryptocurrency carry significant risk. Prices can fluctuate on any given day. Because of such fluctuations, Cryptocurrency may gain or lose value at any time. Cryptocurrency may be subject to large swings in value and may even become absolutely worthless. Cryptocurrency trading has special risks not generally shared with official currencies, goods or commodities in a market. Unlike most currencies, which are backed by governments or other legal entities, or commodities such as gold or silver, Cryptocurrency is a unique kind of currency, backed by technology and trust. There is no central bank that can take corrective measures to protect the value of Cryptocurrency in a crisis or issue more currency.
  • You should carefully consider if holding digital currency is suitable for you depending on your financial circumstances. Dealing and exchanging in cryptocurrencies involves significant risk. The value of virtual assets / currencies has high volatility (value can increase and decrease significantly in a very short period of time and at any given moment). Such price fluctuations bring uncertainty. The value of a virtual currency and collapse in demand may be influenced by many factors, including irrational (or rational) bubbles, loss of confidence in the currency, changes in software development, government decisions, creation of a competitive currency, technical problems, political or non-political statements, statements of influencers and news and hacker-attacks.
  • Your virtual assets may be lost by losing your password, private key or other security code. Virtual currencies have special risks that are not generally shared with the official currencies, because they are not issued by governments, or with commodities or goods that are tangible or registered in the official registry. Virtual currencies are intangible, decentralized, digital assets, backed by technology and trust. No central bank or other institution can take any measures to protect the value of virtual currency. Virtual currencies are autonomous and largely unregulated system of firms and individuals issuing currencies. The risk of loss in buying, selling or holding virtual assets / currencies can be substantial. You should therefore carefully consider whether exchanging virtual assets is suitable for you in light of your financial condition. Be careful to keep your private keys, passwords, security codes and words for yourself and change them on a regular basis. Bitnomics uses payment providers for transfers of fiat money for rendering exchange services and operating with the fiat money, whereas assisting banks do not, by any means, represent a medium of exchange, transfer, withdrawal, deposit or other transaction in connection to virtual currencies.
  • You acknowledge and agree that Bitnomics does not act as a financial advisor, does not provide investment advice services or guidance, and any communication between you and Bitnomics cannot be considered as an investment advice. Without prejudice to our foregoing obligations, in asking us to enter into any transaction, you represent that you have been solely responsible for making your own independent appraisal and investigations into the risks of the transaction. You represent that you have sufficient knowledge, market sophistication and experience to make your own evaluation of the merits and risks of any transaction and that you received professional advice thereon. We give you no warranty as to the suitability of the Services and assume no fiduciary duty in our relations with you. We may provide information on the price, range, volatility of digital currency and events that have affected the price of digital currency, but this is not considered investment advice and should not be construed as such. Any decision to purchase or sell digital currency is your exclusive decision at your own risk and Bitnomics will not be liable for any loss suffered.
  • To the full extent permitted by the applicable law, you hereby agree to indemnify Bitnomics and its partners against any action, liability, cost, claim, loss, damage, proceeding or expense suffered or incurred if direct or not directly arising from your use of our website, your use of the service or from your violation of our terms and conditions.
  • Bitnomics is not liable for any price fluctuations in Cryptocurrency. In the event of a market disruption, Bitnomics may, at its discretion and in addition to any other right and remedy, suspend the Services. Bitnomics will not be liable for any loss suffered by you resulting from such action. Following any such event, when Services resume, you acknowledge that prevailing market rates may differ significantly from the rates available prior to such event.
  • Internet transmission risks. Client acknowledges that there are risks associated with using the Software and Services including, but not limited to, the failure of hardware, software, and internet connections. Client acknowledges that the Company shall not be responsible for any communication failures, disruptions, errors, distortions or delays client may experience when using the Software and Services, howsoever caused.